HAKKIMIZDA

Hakkımızda

Eğitim Felsefemiz

Okulumuzun temel ilkesi; Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olarak, Atatürk İnkilap ve İlkelerini, Anayasanın temel ilkelerini, Türk Milletinin manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven, görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmesini sağlamaktır.

Bu ilkeler ışığında çocuklarımızın;

Uygun Ortam

1

Doğru Program

2

Yerinde Takip

3

Yönlendirme

4

Kurumsal

DEĞERLERİMİZ

Gerçek öğrenme, bilginin öğretmenden öğrenciye aktarılması yoluyla değil, deneme ve keşfetmeyle gerçekleşir. Kidsland Preschool’da  çocuklarımız ezber yolu ile değil; edinme ve içselleştirmeye yönlendirilerek, hayatta başarılı olabilmeleri için kendilerini ve yeteneklerini keşfedip, geliştirmeye yönlendirilir.

Küçük Bireyler

Başta öğrenciler olmak üzere, paydaşlardan birey olmanın değerini ve saygısını hiçbir şekilde esirgememek.

Şeffaflık ve sorumluluk

Şeffaflık ve sorumluluk üzerine kurulu adil bir yönetim anlayışı içinde olmak. Kurumsal Yönetim ilkelerini benimsemek.

Çözüm Odaklı

Ülkesine ve insanlığa yararlı olmayı yaşam biçimi olarak kabul etmek. Toplumsal işleyişteki yanlışları görüp, çözüm üretebilecek bireyler yetiştirmek.

Çevreye Saygılı

İnsani ihtiyaç ve zorunlulukları gözeterek tüm canlıların yaşam hakkını savunmak. Okula, çevreye ve insanlığa ait bütün eşyaları ve kaynakları özenle kullanmak.